Tư vấn biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất


Hotline: 0935 227 659
Tư vấn - Kinh doanh
Thông tin chi tiết
 
Công ty MÔI TRƯỜNG NGUYÊN THỦY chuyên lập hồ sơ Thủ tục xác nhận Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất, với hồ sơ thủ tục đơn giản nhanh chóng chi phí thấp.

    1.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

        + Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;

        + Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

        + Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP.

        + Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về kế hoạch và biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.

   2.Quy trình thực hiện như sau:

    Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.

    Bước 2: Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì trong vòng 02 (hai) ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu tổ chức cá nhân bổ sung hồ sơ.

    Bước 3: Sở Công Thương tổ chức kiểm tra thực tế tại dự án, cơ sở hóa chất; xem xét, đánh giá và xác nhận Biện pháp cho tổ chức, cá nhân.

    Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả theo thời gian hẹn và tổ chức thực hiện

   

3. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

4. Thành phần hồ sơ:

  1. Công văn đề nghị của tổ chức, cá nhân: Theo mẫu tại Phụ lục 8 kèm theo Thông tư 20/2013/TT-BCT;

 2.  Biện pháp gồm 05 (năm) bản, trường hợp cần nhiều hơn, tổ chức, cá nhân phải cung cấp thêm theo yêu cầu của cơ quan thẩm định;

 3. Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình hoặc phương án sản xuất kinh đoanh gồm 01 (một) bản sao có xác nhận của cơ sở, dự án hóa chất;

 4. Các tài liệu khác kèm theo (nếu có).

 5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 6. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
            1. Dự án hóa chất với khối lượng tồn trữ hóa chất lớn nhất tại một thời điểm nhỏ hơn khối lượng giới hạn quy định tại Phụ lục VII của Nghị định số 26/2011/NĐ-CP phải xây dựng Biện pháp trước khi dự án chính thức hoạt động.
            2. Cơ sở hóa chất với khối lượng tồn trữ hóa chất lớn nhất tại một thời điểm nhỏ hơn khối lượng giới hạn quy định tại Phụ lục VII của Nghị định số 26/2011/NĐ-CP.
            3. Các hóa chất chưa có khối lượng giới hạn quy định tại Phụ lục VII của Nghị định số 26/2011/NĐ-CP phải xây dựng Biện pháp.
 8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
            Công văn đề nghị xác nhận Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất của tổ chức, cá nhân (Theo mẫu tại Phụ lục 8 kèm theo Thông tư 20/2013/TT-BCT).

 9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
            Các trường hợp phải xây dựng biện pháp:
            + Dự án hóa chất với khối lượng tồn trữ hóa chất lớn nhất tại một thời điểm nhỏ hơn khối lượng giới hạn quy định tại phụ lục VII của Nghị định số 26/2011/NĐ-CP phải xây dựng Biện pháp trước khi dự án chính thức hoạt động.
            + Cơ sở hóa chất với khối lượng tồn trữ hóa chất lớn nhất tại một thời điểm nhỏ hơn khối lượng giới hạn quy định tại Phụ lục VII của Nghị định số 26/2011/NĐ-CP.
            + Các hóa chất chưa có khối lượng giới hạn quy định tại Phục lục VII của Nghị định số 26/2011/NĐ-CP phải xây dựng Biện pháp.
   


Hoặc có thể sử dụng dịch vụ trọn gói của công ty Môi trường Nguyên Thủy với chi phí hợp lý, đảm bảo có giấy chứng nhận sớm nhất cho doanh nghiệp, tổ chức, các nhân.


Vui lòng liên hệ: 

Công ty TNHH CNMT NGUYÊN THỦY

Hotline: 0935 227 659

Email: moitruongnguyenthuy@gmail.com

Sản phẩm cùng loại
Hỗ trợ trực tuyến

  Tư vấn - Kinh doanh
  0935227659

  Hỗ trợ kỹ thuật
  0917964455

Liên kết website

Thống kê
Online 12
Hôm nay101
Tổng truy cập5964521
IP của bạn3.236.241.39

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NGUYÊN THỦY

Địa chỉ: 19 Lộc Hưng  - Phường 6 - Quận Tân Bình TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.6686 0559     Fax : 028 62578489

Email:moitruongnguyenthuy@gmail.com

Hotline: 0935 227 659